BYGGA FRAMGÅNG

FÖR EN ATTRAKTIV OCH FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS

• LEDARE • TEAM • SUND KOMMUNIKATION • SAMSPEL KUND & MEDARBETARE • MÅLBILD •

Om oss

Vi i Bygga Framgång är Catarina Bachér, Gunilla Bergfeldt och Ulrika Johansson Ståhl.

Med olika bakgrund och erfarenheter har våra vägar korsats genom en gemensam nämnare – intresset för människor.

Vi drivs av att stärka individer och verksamheter och gör det ur flera perspektiv.

 

Catarina Bachér

Jag både tror på och vet att styrkan finns i att samarbeta.
Jag har ett långt förflutet inom ledarskap och förändringsledning. I flera år har jag arbetat som ledare och VD inom små och stora organisationer och samlat på mig lärdomar och kunskaper om vad som behövs för att driva verksamheter och medarbetare framåt. Arbetsgivare har bland annat varit Swedbank, Tieto och ICA vilket har gett mig en bred kompetens, erfarenhet och framför allt förståelse i vad som skapar motivation och förutsättningar för att nå de gemensamma målsättningarna.

Med detta som utgångspunkt, tillsammans med forskningsresultat och beprövade modeller stöttar jag ledare och verksamheter som facilitator och grupp- och ledartränare i vad som behövs för att vilja arbeta i en ny/ viss riktning för att nå de meningsfulla målsättningarna.

Förmåga: Se det stora perspektivet samtidigt som de mindre detaljerna.

Gunilla Bergfeldt

Jag är frisör, företagare och utbildare och driver tillsammans med min bror, Greger Bergfeldt, 5 salonger. I vår roll som företagare arbetar vi med att ständigt förfina vårt eget delade ledarskap och att uveckla våra medarbetares ansvarsområden och kunskaper för att få dem att växa och trivas.

Inom Bergfeldts frisörer arbetar vi med visionen ”Bring Life To Your Lifestyle”, den har bland annat lett oss till fyra nomineringar och en vinst i ”Årets Frisörföretagare” i Sverige.

Inom frisörbranschen arbetar jag med utveckling av kollegor nationellt och internationellet och år 2016 blev jag utsedd till Kronobergs mest företagsamma människa. Priset delades ut av Svenskt Näringsliv.

Ulrika Johansson Ståhl

Jag ser värdet i väl fungerande kommunikation och genom åren har intresset för människor och hur vi interagerar vuxit sig allt starkare. Utifrån befintlig forskning, egna studier samt min långa arbetslivserfarenhet stödjer jag verksamheter i att skapa en sund och hållbar kommunikations- och företagskultur.

Jag har lång erfarenhet av arbete med starka varumärken och extern kommunikation. Roller jag innehaft är VD, Marknadschef och kommunikationsansvarig, primärt inom möbel- och inredningsbranschen. Min arbetslivserfarenhet innefattar även djup kunskap vad gäller internationellt verksamma bolag och business to business. 

Kontakta oss för att Bygga Framgång – din och er Framgång

Låt oss göra något tillsammans
Vi finns i
Kalmar, Stockholm och Växjö