BYGGA FRAMGÅNG

FÖR EN ATTRAKTIV OCH FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS

• LEDARE • TEAM • SUND KOMMUNIKATION • SAMSPEL KUND & MEDARBETARE • MÅLBILD •

våra inriktningar

ATT BYGGA FRAMGÅNG MED HJÄLP AV FÖRETAGSKULTUREN

Med våra inriktningar och styrkor stödjer vi individer och verksamheter i att Bygga Framgång – din och er framgång. Vi bidrar till tydliggöra att helheten blir större än summan av delarna. För dig som person, som grupp och som verksamhet.

 

INDIVID, TEAM OCH MÅLSÄTTNING

Catarina Bachér om Meningsfulla målsättningar för individ och team

Vet du vart du är på väg så kommer du dit. Målsättningar är lika viktiga som kartan för orienteraren. Att jobba målmedvetet leder dig framåt mot det du önskar. Vägen dit är inte alltid rak men det finns sällan någon bra genväg. Känslan när du kommer fram är oslagbar och den blir drivkraften som leder dig vidare mot nästa mål.

I tider av förändring är arbetet med målsättningar viktigt för att överleva. När våra målbilder och prioriteringar förändras måste detta kommuniceras och tydliggöras ända ner på individ- och gruppnivå. Forskning visar att störst positiv påverkan på effektivitet och motivation inom en grupp är: Tydliga gemensamma mål. Det skapar en trygghet om vad som ska uppnås och varför. Alla har en tydlig bild av sin egen roll och andras roller i gruppen. Samtliga vet vad förväntas, vad som ska göras och vad ska prioriteras för att nå målsättningarna.

SUND KOMMUNIKATION

Ulrika Johansson Ståhl om Sund kommunikation

En väl fungerande internkommunikation stödjer verksamheten i att nå uppsatta mål, att skapa förståelse och samsyn kring vad organisationen ska åstadkomma tillsammans.

Kommunikation kan röra allt ifrån företagets strategi och målsättningar till den dagliga dialogen mellan medarbetare.

Om det finns en gemensam syn på värderingar och en tillåtande kommunikationsmiljö känner vi oss som medarbetare mer delaktiga. Vi blir med större sannolikhet goda ambassadörer och blir mer motiverade att samverka och göra vårt yttersta för gruppens eller organisationens bästa.

När rätt förutsättningar ges kan vi skapa en organisation som levererar tack vare ansvarstagande och trygga medarbetare.

SAMSPEL KUND OCH MEDARBETARE

Gunilla Bergfeldt om Samspel kund och medarbetare

Är kunden en våra viktigaste medarbetare?

Kunden i samarbete med medarbetaren ger oss en direkt information om vår arbetsplatsmiljö. Lyckas vi skapa den miljö som vårt varumärke ska förmedla?

Gunilla Bergfeldt pratar om värdet som uppstår när vi ser kunden som en av våra viktigaste medarbetare.

Kontakta oss för att Bygga Framgång – din och er Framgång

Låt oss göra något tillsammans
Vi finns i
Kalmar, Stockholm och Växjö