BYGGA FRAMGÅNG

FÖR EN ATTRAKTIV OCH FRAMGÅNGSRIK ARBETSPLATS

• TEAM • SUND KOMMUNIKATION • SAMSPEL KUND & MEDARBETARE • MÅLBILD •

VI VÄGLEDER FÖR TRYGGA OCH MEDVETNA TEAM

SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION

Att bygga framgång med hjälp av företagskulturen

Ledare, team och målsättning

Vi är i en ständig förändring. Vår omvärld ställer nya krav på oss. Vi behöver ta fram lösningar på nya problem och utmaningar som vi ställs inför idag. 

Målsättningar viktigare nu än tidigare
∗ Målsättningar krävs för att överleva
∗ Nya krav och omständigheter tvingar oss hitta nya lösningar
∗ Vi måste hitta motivation och kraft till fortsatt engagemang

Förändras era målbilder och prioriteringar

 Sätt upp och tydliggör de gemensamma målen 
∗ Tydliggör hur det påverkar på individ- och gruppnivå
∗ Möt behovet och insikten av en tydlig bild över sin egen roll
∗ Möt behovet och insikten av en tydlig bild över andras roller
 
Vill du ta dig och din verksamhet vidare så stöttar vi dig och ert arbete i att nå era målsättningar.
Sund kommunikation

Insidan först – Vikten av kommunikation i det stora och i det lilla.

Grunden till en snygg och trovärdig fasad börjar på insidan och inkluderar viktiga steg som:

∗ Samsyn kring värderingar, varumärke, kundlöfte och mål.
∗ En fungerande kommunikationsplattform.
∗ Rutiner och regelbundenhet för kommunikation.
∗ Ramar och utrymme för dialog och delaktighet.

När vi är trygga med insidan kan vi göra fasaden, varumärket, starkare och trovärdigare. 

Samspel kund och medarbetare

Är kunden en av våra viktigaste medarbetare?

Samhället ändrar sig fort och en av våra viktigaste länkar till trender och förändringar är våra kunder. Hur fångar vi upp den här informationen som ofta bara anas som en nyans av en önskan från kunden?

Kunden i samarbete med medarbetaren ger oss en direkt information om vår arbetsplatsmiljö. Lyckas vi skapa den miljö som vårt varumärke ska förmedla?

Är kunden vår viktigaste medarbetare år 2022?

På 1980-talet såg vi en kund i varje människa. På 2000-talet såg vi en människa i varje kund. Är det så att vi nu ser värdet av medarbetaren i varje kund?

Alla vet vi att saker och ting inte händer av sig självt och att vår vardag ser olika ut. Inte minst nu. Studier visar att den viktigaste faktorn för att bygga och skapa framåtrörelse är trygghet.

Vad kan jag göra för att känna mig trygg i mig själv och skapa de bästa förutsättningarna utifrån min situation?

Hur kan vi genom tillit och trygghet lyfta varandra och skapa en attraktiv, framgångsrik och hållbar arbetsplats?

Vi inom Bygga Framgång erbjuder en mix av stöd genom föreläsningar, workshops, individ- och grupprogram och medverkar på så sätt att individer och verksamheter tar sitt nästa steg och utvecklas tillsammans. Att skapa de förutsättningar som krävs för välmående medarbetare och företag.

 

SKAPA ETT VANLIGT NULÄGE – VI KOMMER INTE ATT GÅ TILLBAKA UTAN VI SKAPAR LÄNGS VÄGEN

INSPIRATION MED FRUKOST

18 OKTOBER

Morgonen blev mycket uppskattad det gör att
NYTT DATUM KOMMER INOM KORT

DAGS ATT UPPDATERA MÅLBILDEN?

Samspel och kommunikation är två framgångsfaktorer för att få team och verksamheter att röra sig mot samma målbild

PLATS:
TID: Frukost från 7.45. Samtal 8.15-9.30 med möjlighet till mingel och eftersnack
Välkommen! 

Denna morgon delar vi med oss av våra erfarenheter och vad forskningen säger om hur grupper kan stärkas och utvecklas, och hur sund kommunikation gör skillnad.

Vi diskuterar hur den senaste tiden har påverkat oss och hur vi måste våga skapa längs vägen för att nå våra gemensamma mål. Vi pratar om det viktiga samspelet mellan medarbetare och kund, inte minst i tider av förändring.

HANDLEDARMÖTEN

DATUM: Enligt överenskommelse
PLATS: Fysiska möten eller Online
TID: 3 tillfällen à 45 minuter, återkoppling av övningsuppgift
Investering: 4450 kr (exkl moms)

Boka in tre mötestillfällen med en handledare inom valt ämnesområde:

∗ Gruppkultur. Ledare, team och målbild
∗ Sund kommunikation
∗ Samspel mellan kund och medarbetare

Mellan varje mötestillfälle genomförs en övningsuppgift som redogörs och återkopplas via mail.

Du får ett unikt anpassat program för dig och dina behov som grundar sig på de frågor som du besvarar via mail vid din anmälan.

ATT BLI MED FÖRETAG - TA STEGET

Ta steget är för dig som vill ägna dig åt det som du så gärna vill göra – att jobba med din passion!

ATT LEDA SIG SJÄLV – KUNDEN DIN VIKTIGASTE MEDARBETARE – TÄNK FÖRETAG

catarina bachér

Bygger gruppkultur.

Grupp- och individutveckling & facilitering

Gunilla Bergfeldt

Frisör, företagare & föreläsare

Ulrika J Ståhl

Marknadsföring, kommunikation & facilitering

attraktiv och hållbar arbetsplats

Vi tror på dig. Vi tror på varje persons kraft och möjligheter. Vi vet att en hållbar arbetsplats utvecklas genom tydlighet och  förståelse. När vi pratar och lyssnar på varandra skapas trygghet och motivation. 

På en attraktiv och välmående arbetsplats ska en medarbetare leda sig själv på samma vis som en ledare. Ha förståelse om sig själv, ha insikt i sina drivkrafter och utmaningar. Men även kunna kommunicera, ge feedback, fatta beslut och ta ansvar.

På en modern och attraktiv arbetsplats utvecklas ledare och medarbetare tillsammans. Välmående medarbetare ger välmående verksamheter.

Kontakta oss för att Bygga Framgång med samspel och kommunikation

Låt oss göra något tillsammans
Vi finns i
Kalmar, Stockholm och Växjö